Alla lag har möjlighet att nyttja omklädningsrum innan och efter sin match. Viktigt att varje lag tar ansvar för att grovstäda omklädningsrummet innan ni lämnar så att rummen blir snygga för laget som kommer efter er. Tjejer som deltar i lagen kommer använda anläggningens domarrum som omklädningsrum under helgen.

Hotellag uppmanas att duscha på hotellen för att minska trycket på omklädningsrummen under helgen.

Det kommer finnas designerade salar i skolan som de lag som övernattar på skolan kan använda för att förvara material under helgen. Hotellag får ta med sitt material till hotellet mellan matcherna. OBS! Det finns inget utrymme i hallen att använda för förvaring av material under helgen.