Referee registration for KOSA-natta 2024

Välkomna till KOSA-natta 2022. Vi tar från och med nu emot anmälan för att döma KOSA-natta 2022 28-30 oktober, anmälan ska vara ifylld senast den 21 oktober.

Cupen spelas i princip dygnet runt från fredag 17.00 till senast söndag 16.00. Samtliga matcher är 2 x 20 minuter. I gruppspel tillämpas tvådomarsystem, i slutspel och placeringsmatcher tillämpas tredomarsystem.


ARVODE, MAT & LOGI
Arvode: 200 kr/match i U14 i gruppspel, i slutspel får HD 200 kr/match och AD får 180 kr/match. 330 kr/match i U16 i gruppspel, i slutspel får HD 330 kr/match och AD 230 kr/match. Reseersättning utgår enl SBF 33 kr/mil skattefritt. För domare utifrån krävs samåkning i största möjliga mån.

Mat: Samtliga domare erbjuds mat på en skola i närheten av där ni dömer.

Domaransvarig för cupen är ÖSK Ungdom, ni når oss på event@oskungdom.se

You're logged in as {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!
You seem to have used CupManager before.
If you want we can fetch your information automatically
You've used CupManager before
log in to fetch your information

Repeat your email address

You're logged in as {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!

Contact information


Bank account

You may specify your bank account. We use this to pay out your money.

Choose nation first

Other


Personal information

If the tournament wants, they are allowed to show my name in public, for example in order for other referees to choose me as a partner or in game tables in the tournament game schedule

After you've sent in your registration, you can select referee partners and add your availability.