I år har vi 6 stycken omklädningsrum i Behrn Arena och 2 stycken omklädningsrum i Idrottshuset, nummer 4 och 5. En karta för ingång till Idrottshuset finns publicerat på hemsidan. 

Ett schema finns publicerat på hemsidan med tider och och vilket omklädningsrum man har under helgen. För de som delar omklädningsrum ber vi er att respektera och samsas om omklädningsrummen med varandra. Vid några enstaka tillfällen krockar det, då har vi förtydligat i med siffran inom parantes vilket omklädningsrum som är ledigt istället. 

På förekommen anledning vill vi vädja till er att inte förvara värdesaker, kläder med mera på platser ni inte har uppsikt över. Tävlingsarrangören ansvarar ej för borttappade/förlorade saker.